In Zusammenarbeit mit Forum Polonia am 8. Oktober 2014 in Karlsruhe (Sprache Polnisch).

Mediacja – jestem za! Mediacja czyni cuda! Masz prawo do mediacji! 

to główne hasła przewodnie kampanii mediacyjnej w Polsce sprzed kilku lat na rzecz postępowania, które systematycznie przybiera na znaczeniu tak w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich oraz na innych kontynentach.
 
Mediacja jest modelem pozasądowego postępowania służącego rozwiązywaniu konfliktów socjalnych oraz tych, jakie podlegają wymiarowi sprawiedliwości. Ma ono kilka faz i jest prowadzone przez wszechstronnie zorientowaną i wykwalifikowaną osobę trzecią (mediatora). Mediator nie dysponuje władzą decyzyjną, natomiast wymierną wiedzą psychologiczną, negocjacyjną i mediacyjną, pozwalającą mu profesjonalnie kierować procesem rozwiązywania konfliktów dobrowolnie uczestniczących w nim stron mediacji.
 
Jak ów proces wygląda i czym różni się on od postępowania sądowego, jakie są potencjały obu postępowań, jak też tytułowej medykacji oraz medytacji w kwestii konfliktów dowiedzą się Państwo 8.10.2014 r. podczas interaktywnego wykładu dr iur Katarzyny Schubert-Paneckiej, mediatorki gospodarczej, coacha i prezeski Stowarzyszenia Mediacyjnego w Karlsruhe.
 

Downloads

« Rückkehr zu: Aktuelles