• DE
  • PL
  • EN

Mówca biznesowy

Jeśli chcielibyście Państwo wysłuchać wykładu na specjalną okazję z zakresu tematyki, którą znajdziecie na tych stronach, proszę o przedyskutowanie, czy mogę zaproponować Państwu odpowiednią ofertę.

Do tej pory wygłosiłam kilka wykładów na poniższe tematy i/lub rozmawiałam o nich z zainteresowanymi osobami:

#Czysty język

#Mediacje transgraniczne

#Poznawanie mediacji

#Ekologia człowieka w biznesie. Człowiek rozdarty między optymalizacją a wyczerpaniem?

#Mediacje dla osób starszych

#Przywództwo w zakresie różnorodności

#Uwrażliwienie na kwestie międzykulturowe

#Wrażliwość międzykulturowa i konflikty

#Różnorodność kulturowa na rynku pracy

#Mediacja, której możesz dotknąć

#Mediacja online

#PowerHour Równość w środowisku akademickim

#Procesualne formy doradztwa

#Radzenie sobie z konfliktami w różnych kontekstach

#Od analogowego do cyfrowego

#Gotowość i radzenie sobie z konfliktami.

Miałam możliwość prowadzenia tych wykładów dla tych przewoźników:

arbeitsgemeinschaft mediation e.V. | Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages |Bundesverband Mediation | The Coach Community | Forschungsgruppe Mediation (ForMed)| Europejska Sieć Mediacji (EuroNetMed) | Uniwersytet Europejski Viadrina (mediation moves) | FairAntwortung gAG| Fördergemeinschaft Mediation DACH | Forum Polonia e.V. | Handwerkskammer Karlsruhe (HWK)| Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe| Integrierte Mediation e.V. | International Coaching Federation (ICF) | International Chambers of Commerce (ICC) | Internationales Wirtschaftssymposium Österreich |Międzynarodowa Sieć Mediacji dla Osób Starszych |Justizministerium der Republik Polen | KAPF Netzwerk | Karlshochschule International University | Karlsruher Institut für Technologie (różny Instytut) | Lions Club Schloss Karlsruhe |MiKK e.V. | MKBauImm Mediation und Konfliktmanagement| Stuttgarter Mediationstag | Technische Universität Dortmund | Universität SWPS | Wissenschaftsfestival Effekte Karlsruhe.