• DE
  • PL
  • EN

Badania naukowe

Badania naukowe w zakresie mediacji i coachingu 

Coaching i mediacja są od lat przedmiotem badań w wielu krajach i w różnych dyscyplinach. Badania interdyscyplinarne koncentrują się na skuteczności obu procedur, związanych z nimi metodach, ich tworzeniu oraz warunkach ramowych w różnych kontekstach.

Ponieważ fascynuje mnie naukowa weryfikacja oraz relacja między nauką a praktyką, jak też wysoko cenię skuteczność wybranych procedur, metod i podejść, od wielu lat zajmuję się różnymi perspektywami naukowymi na mediację oraz coaching, chętnie podzielę się wynikami różnych prac. Znajdziesz tu fragmenty różnych metod i badań, które mogą wzmocnić Twoją pracę jako coacha lub mediatora. Osoby, które chcą poznać konkretne metody i nadzorować przypadki, zapraszamy na warsztaty przypadków i metody.

Po pierwsze, o projektach badawczych: w 2010 r. Björn Neuhaus, dr Jürgen von Oertzen i ja założyliśmy Grupę Badawczą Mediacji (ForMed). Naszym celem było i jest wspieranie badań nad mediacją, przyczynienie się do przeglądu projektów badawczych, początkowo w regionie niemieckojęzycznym, a przede wszystkim zgromadzenie osób, które je prowadzą i chcą wymieniać się pomysłami. Na początku 2013 r. obaj koledzy opuścili ForMed, a ich miejsce zajęli prof. dr Katharina Kriegel-Schmidt i Klaus Schmidt. Od tego czasu trzech z nas pracuje w zespole zarządzającym ForMed, aby rozwijać badania nad mediacją, tworzyć sieci naukowców wykraczające poza ich dyscypliny oraz towarzyszyć i inicjować projekty badawcze. Raz w roku organizujemy kolokwium naukowe, promujemy i organizujemy spotkania, wspieramy pomysły na publikacje i projekty oraz wiele innych działań. Od 2010 r. zorganizowaliśmy w sumie 17 kolokwiów, głównie w Karlsruhe i Berlinie. Byliśmy również gośćmi na uniwersytetach w Hamburgu, Krakowie, Heidelbergu i Poczdamie, a także prowadziliśmy działalność internetową, aby dotrzeć do większości członków. W październiku 2022 r. planujemy 18. kolokwium, tym razem w języku niemieckim. Zaproszenia do składania referatów oraz program konferencji można znaleźć na stronie internetowej ForMed.

Pomysły na publikacje i projekty podejmujemy przy różnych okazjach. Jako członkowie różnych kolegiów redakcyjnych i komitetów z radością przyjmujemy pomysły i możliwości nawiązywania kontaktów, dzielenia się i pogłębiania wiedzy na temat mediacji i coachingu. Dlatego odsyłam koleżeńsko do następujących czasopism i serii wydawniczych:

Mediacja 

Dynamika Konfliktu 

Perspektywa Mediacji 
Spektrum Mediacji
ZKM 
oraz serii Viadrina poświęconej mediacji i zarządzaniu konfliktami.