• DE
 • PL
 • EN

Coaching biznesu

to oparte na partnerstwie towarzyszenie osobom indywidualnym lub całym zespołom, które są świadome korzyści płynących z profesjonalnego wsparcia w ustalaniu oraz osiąganiu swoich celów zawodowych, priorytetów wartości, wizji i strategii oraz ich zgodności z własnym spojrzeniem na życie i pracę | konstruktywnej i efektywnej współpracy czy lepszym wykorzystywaniu różnorodności swoich zasobów. Coaching to proces, w którym klient|ka ma szansę na dogłębną refleksję własnych wartości, wizji na życie, istotnych wyzwań oraz przekonań. Refleksję tę wspierają w pierwszej linii pytania coacha skłaniające pytanego|pytaną do myślenia w oryginalny, odkrywczy sposób, z uwzględnieniem różnych centrów inteligencji i wspierające ich kreatywność. Ponadto coach oferuje w razie potrzeby swoje obserwacje i eksperymenty pomocne w osiągnięciu celu klienta|klientki. Zadawanie pytań, które umożliwiają nowe spojrzenie, które często trafiają w sedno wyzwania, które mogą wydawać się nieco dziwne albo nawet irytują tudzież pytań, których wielu nie ma odwagi zadać, leży w mojej naturze. W pełni szacunku dla sytuacji klienta i daleko od zwyczajowego oceniania, jak wymaga tego profesjonalizm ICF PCC. Jak mówią moi klienci „w sposób pełen lekkości i humoru”. Aby je jak najefektywniej wykorzystać, naturę ten wspierają między innymi następujące kompetencje ICF oraz jego zasady etyczne.

Executive Coaching

to partnerskie towarzyszenie doświadczonej kadrze kierowniczej, która potrzebuje profesjonalnego wsparcia, aby dojrzale i długoterminowo zarządzać wielością zadań oraz konfliktów | osiągąć i celebrować swoje kolejne cele zawodowe, konstruktywną i efektywną współpracę z wieloma jej uczestnik(cz)ami | lepiej wykorzystać różnorodność swoich zasobów w kontekście organizacyjnym. 

Coaching Klimatyczny

Jest to kolejna, oparta na partnerstwie, pomoc dla kadry kierowniczej i zarządów, które życzą sobie profesjonalnego i doświadczonego wsparcia w celu zbadania, stworzenia i wdrożenia w organizacji strategii ochrony klimatu.

Era płynnej nowoczesności, świat zmieniony przez gospodarkę, globalizm oraz megatrendy XXI wieku konfrontują nas z wieloma konfliktami, kryzysami oraz niedoborami. Abstrahując od tych geo-politycznych, finansowych czy zdrowotnych, które mają prawo nas przerosnąć, są też inne, bardziej dotkliwe, które muszą być rozumiane w całej swej złożoności i rozwiązywane systematycznie. Kryzys klimatyczny należy to tych kategorii i jest jednym z najważniejszych wyzwaniem XXI wieku. Owo wyzwanie wymaga od nas zmiany stosunku do natury, ale też dużo siły i jasności, aby ów kryzys przynajmniej spowolnić. Te nie obędą się bez refleksji i postawienia sobie krytycznych pytań.

Przedsiębiorstwa i organizacje mogą być kluczowym aktorem takiego działania: dzięki swojej elastyczności i postępowości mogą również Państwo wnieść w ten proces bardzo wiele. Aby wesprzeć sukces tego wkładu, warto rozpatrzyć status quo, możliwości oraz ograniczenia z coachem klimatu krytycznym na tyle, aby zmiana była zmotywowana świadomością wyzwania (a czynniki jak oczekiwania pracowników młodszych pokoleń czy restrykcje rządowe jedynie czynnikiem tak zwanym higienicznym). Taka współpraca z partnerką wspierającą w sensie indywidualnych, długoterminowych oraz zrównoważonych strategii, tak aby stać się naprawdę „zielonymi” zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie jest zawarta w ofercie tego coachingu. Oferta ta jest kierowana do firm i organizacji, które dążą do prawdziwie zrównoważonych zmian i dostrzegły ich konieczność. 

Coaching Konfliktu

Coaching może dotyczyć również zarządzania konfliktem. Najczęściej w sytuacji, w której dana osoba jest uwikłana w konflikt i chce uzyskać indywidualną pomoc wyjaśniającą, zanim zwróci się do innych zaangażowanych stron. Jak również w sytuacjach, w których jest jasne, że inne zaangażowane osoby nie są początkowo zainteresowane zarządzaniem konfliktem i wskazane jest zastanowienie się nad własną postawą i podejściem do konfliktu, aby móc ponownie podjąć działanie. Albo też konflikty danej osoby zdają się niejako powielać i warto rozpatrzyć własne wzorce myślenia, zachowania oraz oczekiwań, tak aby długotrwale i z większą lekkością radzić sobie z konfliktami. Proces taki idzie za doświadczeniem, że wszyscy ludzie mają konflikty. Tylko niektórzy radzą sobie z nim lepiej niż inni, a to kwestia ćwiczenia.

Coaching Naukowców

Czy to w trakcie doktoratu lub habilitacji, czy to w obliczu zależności hierarchicznych lub niejednoznaczności metodologicznej, aż po specyficzne dla płci lub kraju wyzwania w codziennym życiu naukowca – również tutaj droga może stać się bardziej konstruktywna i łatwiejsza, jeśli wyjaśni się je z partnerem coachingowym.

Dlaczego i w jakim celu takie wsparcie jest dobre, można przeczytać w poniższym tekście: 

Do czego takie wsparcie się przydaje?

Każdy człowiek jest najlepszym znawcą | znawczynią swojego życia, wartości, potrzeb. Dzięki rozwiniętej samoświadomości i integralności każdy może cieszyć się zdrowym i zadowalającym życiem zawodowym i prywatnym. A jednak ludzie coraz częściej znajdują się w sytuacjach, w których ta wiedza wymaga skupienia, refleksji oraz kogoś, kto zarówno wysłucha, jak i ma odwagę oraz wiedzę, jak postawić pytania wspierające daną osobę w konkretnej sytuacji, rozwoju, zadowoleniu. Skupiona na zasobach klienta mogę wesprzeć Państwa w odkryciu – często na nowo – lub jeszcze niewykorzystanych zasobów, w usuwaniu przeszkód oraz dyscyplinie i równowadze w życiu prywatnym, zawodowym, społecznym. Takie wsparcie jest o tyle bardziej konieczne, że żyjemy i pracujemy w czasach niemal ciągłego (nie)bilansowania i ustalania priorytetów różnych życzeń, możliwości i potrzeb. Rzadko słuchamy się nawzajem albo uciekamy od ocen i konkurencji. W takich sytuacjach dobrze ukierunkowane, zorientowane na cel i przede wszystkim empatyczne towarzyszenie może ułatwić osiągnięcie wspomnianych celów, a także drogę do nich. Doświadczenie pokazuje, że obejmują one sytuacje, w których klienci | klientki:

 • chcieliby bardziej rozwijać swoją karierę zgodnie z własnymi wartościami, a także
 • dążyć do orientacji w odniesieniu do wartości i celów
 • są narażeni na dużą presję, aby osiągać wyniki „jak zwycięzcy na szczycie” i chcą wypracować konstruktywny sposób radzenia sobie z tym w warunkach poufności a jednocześnie otwartości na naukę,
 • pracują w kontekście międzykulturowym sensu largo, gdzie muszą zastanowić się nad swoimi cechami przywódczymi oraz jeszcze nieuświadomionymi uprzedzeniami,
 • potrzebują wsparcia w procesach zmian i chcą dalej rozwijać swoją dojrzałość przywódczą, aby utrzymać swoją motywację lub zdrowie psychiczne.

Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, w których życie prywatne i zawodowe wydają się ze sobą konkurować, a różnorodność kulturowa lub narodowościowa w miejscu pracy powoduje więcej frustracji niż radości. Albo konflikty ze współpracownikami i przełożonymi kosztują nieproporcjonalnie dużo energii i nerwów, albo prowadzą do wewnętrznej lub faktycznej rezygnacji, a nierzadko do chorób psychosomatycznych.
Na tej drodze, kiedy potrzebują Państwo orientacji i wsparcia sprawdzimy razem co jest możliwe w ramach coachingu, indywidualnie lub w zespole, z zamiarem towarzyszenia Państwu w krótkim czasie w kierunku indywidualnego rozwiązania albo polecenia kogoś, kiedy okaże się wymagana pomoc psychologiczna czy prawna – kontakt.

Stawka godzinowa wynosi od 420 i 270 euro (plus VAT) i zależy od charakteru procesu oraz sytuacji finansowej danej osoby czy przedsiębiorstwa. Dodatkowo oferowane są pakiety coachingowe dla kadry zarządzającej lub naukowców, które przyczyniają się do zrównoważonego i efektywnego rozwoju oraz transferu zdobytej wiedzy (np. 5 sesji po 60-90 min. każda, 2-3 rundy w dłuższych odstępach czasu w zależności od potrzeb). 

Dalsze tematy coachingów czy szkoleń:

 • Zarządzanie sobą przy pomocy Inteligencji Emocjonalnej
 • Przywództwo z umiejętnościami mediacyjnymi i coachingowymi
 • Zdrowie psychiczne w przywództwie (moje i moich pracowników)
 • Kierowanie zespołami międzynarodowymi
 • Przywództwo w zakresie różnorodności (pokoleniowej | dyscyplinarnej | płciowej lub innej).