• DE
 • PL
 • EN

Szkolenie z mediacji

Szkolenie z zakresu mediacji w nowym świecie pracy 

Jesteś przedsiębiorcą |  liderem organizacyjnym | menedżerem | Kierownikiem projektu | Scrum Masterem lub Product Ownerem lub pracujesz na innym odpowiedzialnym stanowisku i chcesz się szkolić w obu tych dziedzinach 

 • rozwijać się osobiście, jak również ;
 • Poszerzyć swoje umiejętności radzenia sobie z konfliktami? 

Zwłaszcza jeśli chcesz szybko rozpoznawać potencjały konfliktowe, mediować w konfliktach, a najlepiej im zapobiegać i w sposób zrównoważony przewodzić sobie, zespołowi lub projektowi, wskazane jest poszerzanie własnych kompetencji w zakresie radzenia sobie z konfliktami. Bardzo ważne stało się uwzględnienie wyzwań tzw. świata VUKA, wzmocnienie własnej postawy, a także zestawu narzędzi do radzenia sobie z konfliktami w wielokulturowych i coraz bardziej cyfrowych kontekstach pracy. Szczególnie wtedy, gdy w swojej pracy musisz codziennie radzić sobie z wieloma zadaniami i być może doświadczasz, jak trudno jest nadążyć za zmianami w świecie, który staje się coraz szybszy, nieprzewidywalny, niejednoznaczny i złożony (VUKA).

My, Dr. Katarzyna Schubert-Panecka, Dr. Sascha Weigel iFlorian Winhart postrzegamy siebie jako mediatorów i facylitatorów ludzi i organizacji oraz projektujemy procesy, w których w konstruktywny sposób odnajdują oni drogę do siebie i do innych. W związku z tym w październiku 2022 r. uruchomimy innowacyjny program szkoleniowy dostosowany do wyzwań świata VUKA dla mediatorów, którzy chcą poruszać się w kontekście organizacyjnym i wywierać na niego konstruktywny wpływ. Podstawą takiego wpływu jest solidne przywództwo, któremu towarzyszą kompetencje mediacyjne, komunikacyjne i międzykulturowe. Szkolenia mają solidne podstawy naukowe i opierają się na naszym wieloletnim, interdyscyplinarnym i międzynarodowym doświadczeniu. Jakąwartość dodaną oferuje Ci to szkolenie?: 

 • Poznajesz siebie i swoje przekonania, wartości, a także korzenie konfliktów oraz swoje zachowanie w konflikcie, dzięki czemu możesz je lepiej regulować i radzić sobie z konfliktami w sposób bardziej konstruktywny (wzmocnienie inteligencji emocjonalnej).  
 • Nauczysz się także odpowiednio wcześnie rozpoznawać potencjalne konflikty oraz stosować narzędzia, które pozwolą Ci wykorzystać je w sposób zorientowany na zasoby i przyszłość, a także zarządzać konfliktami w sposób zrównoważony.  
 • Będziesz mógł także wspierać swoich pracowników, aby postrzegali konflikty bardziej jako szanse i zapewniali odpowiednią przestrzeń dla nieuniknionych zmian.  
 • Nauczysz się lepiej radzić sobie z wyzwaniami świata VUKA w jego wielowymiarowej charakterystyce, a także rozwiniesz swoją tolerancję na niejednoznaczność i kompetencje międzykulturowe. 
 • Poszerzysz swoje kompetencje cyfrowe w zakresie mediatyzacji, tak abyś mógł towarzyszyć zespołom i innym uczestnikom, którzy pracują ze sobą głównie online.  
 • Uczestnicy będą mieli okazję, przy profesjonalnym wsparciu, opracować koncepcje, kompetencje lub konkretne projekty dla swojego bezpośredniego otoczenia, tak aby stało się ono bardziej odporne na konflikty i odnosiło sukcesy.

Kompetencje przywódcze i trwały rozwój osobisty  stanowi dla nas podstawę do konstruktywnego wpływania na nowy świat pracy, do skutecznej mediacji w konfliktach, a także do tworzenia kompetencji w zakresie konfliktów w organizacjach. Kompetencja ta odgrywa zatem ważną rolę w naszym szkoleniu mediacyjnym. Kolejnym filarem naszej koncepcji kształcenia jest możliwość przeniesienia metod i procesów na media cyfrowe. W tym celu, oprócz ośmiu modułów realizowanych na miejscu (ich ostateczna liczba będzie zależała od możliwości, jakie pojawią się w związku z pandemią Corony), przeprowadzimy pięć modułów w przestrzeni wirtualnej, wzmacniając w ten sposób dodatkowo kompetencje cyfrowe i zrozumienie poszczególnych procesów. 

Co konkretnie oferujemy 

 • Rozmowa wstępna, podczas której omówimy Twoją motywację, pytania i oczekiwania oraz omówimy nasze dopasowanie (bezpłatnie) 
 • 8 modułów zajęć (od czwartku po południu do soboty wieczorem)
 • Obszerną dokumentację
 • Wsparcie we wdrażaniu własnych koncepcji radzenia sobie z konfliktami w kontekście organizacyjnym (na życzenie)
 • nadzór towarzyszący.

Co należy zabrać ze sobąi ile kosztuje szkolenie

 • Otwartość na uczenie się i rozwój osobisty
 • Gotowość do poświęcenia czasu na refleksję i naukę nowych treści
 • Czas i otwartość na trwałe zmiany
 • 8.850 € plus VAT, w tym materiały oraz koszty hotelu i podróży.

Okres szkolenia od października 2022 r. do września 2023 r.

Jesteśmy kolegami z Business Mediation & Intercultural Communication, INKOVEMA i Piri-Piri Consulting i w razie zainteresowania szkoleniem można się z nami skontaktować pod następującymi adresami e-mail. W szczegółach: 

Dr inż. Katarzyna Schubert-Panecka
Międzynarodowy certyfikowany mediator biznesowy, superwizor mediacji (KNE),trener biznesu (zespołowy) (ICC PCF, szkoleniowiec (DACH), Wykładowca i trener w zakresie współpracy międzykulturowej & komunikacja, przywództwo różnorodności lub ekologia człowieka w nowym świecie pracy. Założycielka Business Mediation & Intercultural Communication, Mitgründerin & Mitglied zespołu zarządzającegoForschungsgruppe Mediation oraz Międzynarodowa Sieć Mediacje dla osób starszych, Rzecznik prasowy Fördergemeinschaft Mediation DACH e.V.Międzynarodowa Sekcja Polska, członek redakcji Perspektive Mediation i autor. Więcej informacji na temat osoby. Kontakt: ksp@schubert-panecka.eu

dr inż. Sascha Weigel 

Doktor nauk prawnych, certyfikowany i licencjonowany mediator i trener (BM), certyfikowany analityk transakcyjny i projektant systemów. Założyciel i dyrektorINKOVEMA, Instytut Zarządzania Konfliktami i Negocjacjami, węzeł sieciowy nauki, nauczania i praktyki w zakresie zarządzania konfliktami, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. Więcej informacji na temat osoby. Kontakt: s.weigel@inkovema.de

Florian Winhart 

Psycholog, certyfikowany mediator, konsultant organizacyjny, trener systemowy i introwizor – samozatrudniony, działający na rynku krajowym i międzynarodowym od 2009 roku. Certyfikowany analityk transakcyjny, facylitator procesów systemowych, twórca zwinnych organizacji, doświadczony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowej korporacji. Więcej informacji na temat osoby. Kontakt: florian@piri-piri.consulting.