• EN

Liderzy

Liderzy i menedżerowie, liderki i menedżerki – tzn. osoby, które ponoszą odpowiedzialność za personel, jakość ich pracy oraz projekty i obok jakości, skuteczność ich przeprowadzenia – zdają się dziś potrzebować całej palety kompetencji i wiedzy. Przede wszystkim integralnej postawy, umiejętności wyboru i selekcji informacji, zdobywania wiedzy, trwałego samodoskonalenia, ale także siły, by sprostać różnorodnym wymaganiom nowego świata pracy.

Kwestie, w których często towarzyszę liderom i menadżerom to:

  • Rozwój osobowości
  • Pewność siebie i przywództwo (inteligencja emocjonalna) Świadomość własnych wartości, przekonań i mocnych stron
  • umiejętności komunikacyjne
  • kompetencje międzykulturowe
  • Radzenie sobie z konfliktami (w zespole | wśród liderów | w innych działach i/lub organizacjach)
  • Styl przywództwa, a i przechodzenie do demokratyzacji pracy
  • Motywacja i mocne strony własne i pracowników
  • Rozróżnienie między wiedzą zawodową a wiedzą kierowniczą
  • Delegowanie zadań i zarządzanie czasem (prokrastynacja).

Jakie inne tematy byłyby dla Pana, Pani ważne, abyś móc (coraz bardziej) cieszyć się zadaniami i rolą lidera czy menedżera, liderki czy menedżerki? Jestem ich ciekawa i serdecznie pozdrawiam,

dr Katarzyna Schubert-Panecka