• DE
  • PL
  • EN

Profil

O tym, kim jestem dzisiaj, najlepiej świadczą tematy, procesy i formaty, którymi się zajmuję i które proponuję Państwu w celu realizacji Państwa celów, dalszego rozwoju Państwa osobowości lub Państwa firmy. Z jednej strony, jako Business Coach (PCC ICF), która wspiera w kwestiach przywództwa poniekąd wobec siebie samych, umiejętności przywódczych i odporności. Z drugiej strony, jako trenerka kadr kierowniczych w zakresie udanej współpracy i zarządzania różnorodnością według 17 celów trwałości oraz zrównoważonego rozwoju, zaangażowana w rozwój i wdrażanie strategii zrównoważonego klimatu w organizacjach. Lub jako mediatorka, gdy wysiłki zmierzające do konstruktywnego i trwałego rozwiązywania konfliktów wymagają wsparcia przez neutralną osobę trzecią specjalizującą się w tej dziedzinie. Jestem również zaangażowana jako wykładowca uniwersytecki, prelegent lub trener w przekazywaniu wiedzy, jako badaczka i lider w Grupie Badawczej Mediacji, jako coach naukowców oraz jako superwizorka mediacji. Określenie mojej roli jest jednak o wiele mniej ważne aniżeli to, jak wspólnie znajdziemy adekwatne i obiecujące podejście do konkretnego wyzwania.

Ogromną przyjemność sprawia mi praca z ludźmi i organizacjami, wspieranie ich zrozumienia w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Ale znajduję też radość i łatwość w uczeniu się, w złożoności i eklektycznym podejściu do różnych tematów. Co więcej, takie podejście umożliwia rozwijanie nowych perspektyw, kontekstów i kompetencji. To, w połączeniu z jasnością i realizacją celów, często prowadzi do trwałych rozwiązań, takich wyników i radości życia zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Moi klienci często informują mnie, że szczególnie podoba im się ta lekkość, empatia i kompetencje z zakresu coachingu i mediacji. które to pomagają im one w rozwiązywaniu konkretnych problemów czy konfliktów.

Kilka dodatkowych informacji o podstawach moich metod pracy:

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych lub naukowych ponad granicami geograficznymi, a także mentalnymi, wymaga obecnie nie tylko specjalistycznej wiedzy, umiejętności ekonomicznych i doświadczenia zawodowego. Stąd koniecznym staje się

  • ciągłe rozwijanie i pogłębianie zakresu swoich kompetencji,
  • praca w sieci, w sposób inter- i transdyscyplinarny, szybki i zwinny,
  • konstruktywne i innowacyjne radzenie sobie z ograniczonymi zasobami, konfliktami i kryzysami, a także
  • rozwijanie podejścia ekologicznego do siebie i do środowiska, aby w końcu móc z szacunkiem spotkać się z innością każdego rodzaju.

W sumie, wraz z wieloma kompetencjami społecznymi, organizacyjnymi, zawodowymi i metodycznymi, aby stać się osobą kompetentną. Ten, kto jest innowacyjny i elastyczny, zdolny do ciągłego rozwoju i świadomy równowagi. Osoba, która z łatwością radzi sobie z budowaniem i utrzymywaniem relacji międzyludzkich w zglobalizowanym świecie. Umiejętność dostrzegania, rozumienia i przekładania na codzienne działania ewentualnego wpływu społecznego, kulturowego lub dyscyplinarnego na zachowanie swoich kolegów, współpracowników lub mediatorów różnego pochodzenia.

Jest to rodzaj rozwoju, który w ostatecznym rozrachunku pozwala postrzegać takie wyzwania jako szanse i wspiera realizację celów biznesowych lub życiowych. Można to osiągnąć (profilaktycznie) m.in. poprzez zindywidualizowane działania organizacyjne i programowe, które służą nabywaniu niezbędnych kompetencji i tworzeniu kultury korporacyjnej wrażliwej na różnorodność, co może obejmować zarówno zewnętrzne wsparcie mediacyjne w przypadku konfliktów, jak i nabywanie kompetencji mediacyjnych na poziomie kierownictwa i wśród pracowników.

Wspólnym celem tych formatów jest wspieranie ludzi i firm w porozumieniu z samymi sobą i z innymi oraz towarzyszenie im w tworzeniu możliwych do realizacji konstelacji. W ten sposób uwzględnia się zarówno struktury organizacyjne, jak i zdrowie psychiczne poszczególnych osób, a także całych zespołów, działów czy oddziałów krajowych i zagranicznych, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

  • Profesjonalizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w rozumieniu (międzykulturowej) etykiety biznesowej w firmie
  • Identyfikacja zasobów do opracowania strategii dla Państwa jako lidera firmy, uniwersytetu, zespołu
  • Wyjaśnienie kwestii związanych z przywództwem, rozwiązanie konfliktów ról i stworzenie stylu przywództwa dostosowanego do potrzeb.
  • Rozstrzyganie sporów wewnętrznych lub między przedsiębiorcami.

PS. O ile 20 lat temu byłam przekonana, że mogę przyczynić się do sprawiedliwości na naszej planecie w ramach zawodu prawnika i wraz z nim, o tyle dziś podążam zupełnie innymi drogami w imię tej i innych wartości. Drogowskazami są POROZUMIENIE, SZACUNEK I INTEGRALNOŚĆ, poszanowanie wolności każdego innego człowieka. Ta droga jest barwną i różnorodną, a zarazem pełną wyzwań, potyczek, w końcu i satysfakcji. Znaki te reprezentują najważniejsze wartości, z którymi i dla których wspieram firmy, instytucje, liderów, a także innych podopiecznych. Ci, którzy chcą rozwijać i postrzegać zasoby jednostki, zespołu, firmy, a także konflikty między nimi w taki sposób, aby tworzyć wartość, a nie ją niszczyć. Ci, którzy są zainteresowani pokojem we własnym gronie, a także korzystną, energooszczędną i opłacalną współpracą.