• PL

Przedsiębiorstwa i organizacje

Współczesne przedsiębiorstwa i organizacje stoją przed różnymi wyzwaniami. Ciągłe dążenie do zdobycia najlepszych umysłów w globalnej konkurencji, a następnie konfrontacja z ograniczeniami wynikającymi z globalnej podaży, wymogów ekologicznych i zobowiązań finansowych – niektóre z tych zadań wydają się sprzeczne ze sobą, a wzrost złożoności bardziej przeraża niż cieszy. Niemniej jednak pojawia się coraz więcej interesujących podejść do tego jak

  • zaprzyjaźnić się, uczyć się i radzić sobie ze złożonością nowego świata pracy i tzw. świata VUCA;
  • wyposażyć wielokulturowe zespoły w konieczne kompetencje w ich analogowym i cyfrowym świecie pracy;
  • proaktywnie i konstruktywne rozwiązywać konflikty wewnątrz danych struktur oraz tych z innymi podmiotami, w sposób konstruktywny i pozasądowy.

Proszę o kontakt, jeśli któraś z opisanych tu potrzeb dotyczy i Państwa. Oczywiście także wtedy, gdy prowadzą lub reprezentują Państw podmiot, który chce zbliżyć swoją strukturę i kulturę do wyzwań cyfrowego świata pracy przyszłości. Jeśli zastanawiają się Państwo nad demokratyzacją struktur pracy, wniesieniem indywidualnego wkładu w erę tzw. świata VUCA. Te oparte są na przywództwie ze stosunkowo niskim pułapem hierarchii, natomiast wzbogacone o kompetencje mediacyjne, a tym samym wspierające zdrowie pracowników lub całej organizacji. Lub jeśli są Państwo specjalistami ds. rozwoju zasobów ludzkich, którzy poszukują doświadczonej coach, mediatorki lub trenerki.

Wspólnym celem tych formatów jest wspieranie ludzi i firm w zrozumieniu siebie i innych oraz towarzyszenie im w tworzeniu możliwych do zastosowania konstelacji. W ten sposób uwzględnia się zarówno struktury korporacyjne, jak i zdrowie psychiczne poszczególnych osób, a także całych zespołów, działów czy oddziałów (krajowych i zagranicznych), co pozwala osiągnąć następujące cele:

  • Profesjonalizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w rozumieniu (międzykulturowej) etykiety biznesowej
  • Wyjaśnienie kwestii związanych z przywództwem
  • Radzenie sobie z konfliktami ról
  • Rozpatrywanie sporów wewnętrznych lub B2B
  • Opracowanie strategii klimatycznych, z uwzględnieniem wartości i zrównoważonego rozwoju w odpowiedniej strukturze.