• DE
 • PL
 • EN

Ekologicznie, praktycznie, dobrze

Witam na stronie Business Mediation & Climate Communication. Nazywam się Katarzyna Schubert-Panecka i cieszę się na Państwa wizytę w moim wirtualnym "biurze". Tutaj dowiedzą się Państwo kim jestem oraz jak, gdzie i kiedy wspieram osoby indywidualne, zespoły oraz całe organizacje i firmy. W szczególności wówczas, kiedy te czy Państwo zainteresowani są

 • rozpoznaniem swoich potencjałów i zasobów, twórczym ich rozwijaniem i wykorzystywaniem w odpowiednim kontekście z większą radością i łatwością,
 • poszerzeniem kompetencji międzykulturowych, przywódczych i mediacyjnych oraz zastosowaniem ich w tak zwanym świecie VUCA lub konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów.

W erze cyfrowej procesy te odbywają się zarówno w trybie online, jak i offline, w zależności od potrzeb i okoliczności danego zapytania. Oferuję różne platformy cyfrowe oraz formaty i języki, w których możemy współpracować.

Jeśli są Państwo zainteresowani - osobistym i/lub organizacyjnym -  rozwojem kompetencji, strategii wobec wyzwań związanych z pracą i włączeniem społecznym lub rozwiązaniem konkretnych konfliktów, zapraszam do niezobowiązującego wstępnego kontaktu, aby znaleźć możliwe sposoby realizacji tego celu. Nasza współpraca może być pomocna zwłaszcza dla osób działających w kontekście ekonomicznym, akademickim, politycznym i międzykulturowym, zainteresowanych nowym światem pracy 4.0, a być może także poważnie zajmujących się wyzwaniami wynikającymi z globalizacji i konieczności ochrony klimatu.

Mówiąc krótko: krajobraz opisany tutaj ma nieodłączny poziom złożoności, niejednoznaczności, niepewności, a także międzykulturowości, którego nie da się zignorować w staraniu o trwale skuteczne procesy z klient(k)ami. Dlatego staram się uwzględniać zarówno tę złożoność, a także postawę letologiczną, empatię i zasady etyczne pracy. Co do różnorodności w tym krajobrazie: z jednej strony odnosi się ona do współpracy z ludźmi z różnych dyscyplin i pokoleń, kultur językowych i narodowych, a także tych organizacyjnych. Z drugiej strony, charakteryzuje się ona wynikiem dziś już powszechnej nieokreśloności pewnych sytuacji, wielu Polakom tak dobrze znanej potrzeby nabierania kursu na nowo, kiedy to trzeba się reorientować, renegocjować zasady współżycia i współpracy oraz ćwiczyć własną tolerancję tej wieloznaczności. Wymagane w tym celu kompetencje - w tym międzykulturowe, otwartość, kompetencje (samo)przywódcze, a także uważność, wielorakość decyzji, jakie podejmujemy każdego dnia wymagają od nas ciągłego rozwoju i samorefleksji. Zwłaszcza wtedy, gdy złożoność wydaje się niemal nas przerastać i chcielibyśmy uciec w jasną orientację, przychodzi kolej na systematyczną obserwację i wytrzymałość na niepewność, gdzie zewnętrzna perspektywa może być pomocna i bardziej wnikliwa aniżeli nasza autopercepcja. Preferując kompleksowość, sieciowe i interdyscyplinarne myślenie oraz metodyczne podejście, chętnie udzielę Państwu wsparcia i zaproponuję projekty dostosowane do konkretnych potrzeb (patrz również Szkolenia Edukacja Wykłady Coaching Mediacje Mediacje Superwizja; oferowane w językach niemieckim, angielskim i polskim).

Zakładając, że szukają Państwo doświadczonego doradztwa, wspólnie zastanowimy się, jakie podejście jest najodpowiedniejsze dla danego wyzwania, jakie są możliwości i granice współpracy oraz jak może wyglądać wsparcie nakierowane na trwałość rozwiązań. Nasza współpraca może być dla Państwa szczególnie interesująca

 • jeśli zarządzają lub reprezentują Państwo przedsiębiorstwo, które chce zbliżyć swoją strukturę i kulturę do wyzwań cyfrowego i wielokulturowego świata pracy przyszłości, lub jeśli chcą Państwo nadać swemu przedsiębiorstwu demokratyczne a nawet socjokratyczne ramy;
 • jeśli chcą Państwo wzmocnić współpracę z aktywnym udziałem pracowników i pracownic, ich integrację w kontekście wielokulturowości w projektach przedsiębiorczych czy między pracownikami naukowymi, w zarządzaniu uniwersytetem lub jego wsparciem w kontekście akademickim, czerpiąc korzyści z samodzielnego przywództwa, kompetencji międzykulturowych i mediacyjnych oraz przyczyniając się do sukcesu projektów inter- i transdyscyplinarnych w perspektywie długoterminowej;
 • jeśli są Państwo doświadczonymi zarządzającymi i pragną pogłębić swoją osobistą refleksję, dojrzałość, a może i skuteczność w kontakcie z coachem
 • i/lub chcą Państwo zapewnić swojemu zespołowi dodatkowe kompetencje i skuteczność, na przykład poprzez dostęp do refleksji, jak również do kompetencji międzykulturowych lub mediacyjnych;
 • jeśli jako wydział czy osoba odpowiedzialne za rozwój zasobów ludzkich poszukują Państwo doświadczonej coacha, mediatorki lub trenerki
 • lub jeśli są Państwo stroną konfliktu i chcą go rozwiązać profesjonalnie i pozasądowo w zakresie biznesu | pracy | nauki | dziedziczenia | organizacji pozarządowych;
 • są Państwo kolegami lub koleżankami po fachu i chcą przemyśleć i rozwinąć swoją pracę metodycznie i/lub w odniesieniu do konkretnych przypadków.

Czy odnajdują się Państw w tym opisie? Jeśli tak, to jestem przekonana, że na kolejnych stronach znajdą Państwo to, czego szukają i zapraszam do kontaktu. Nawet jeśli nie znaleźli Państwo tutaj tego, czego szukali, zapraszam do kontaktu, aby sprawdzić, czy ja lub ktoś z moich partnerek, partnerów mogą być odpowiednimi osobami aby pomóc znaleźć rozwiązanie dla danego wyzwania. W obu przypadkach z przyjemnością ustalę z Państwem, jaka forma współpracy będzie najlepiej dostosowana do Państwa potrzeb i ewentualnie Państwa przedsiębiorstwa.

Indywidualnie lub organizacyjnie - w ramach spektrum moich usług - chętnie wesprę Państwa i Państwa przedsiębiorstwo w realizacji Państwa celów,

inicjująco i strukturyzująco - zachęcająco i ułatwiająco - inspirująco, z humorem i gwarantowaną zmianą perspektywy.

Cieszę się na spotkanie z Państwem!

dr Katarzyna Schubert-Panecka