• DE
  • PL
  • EN

O mnie

Czy to jako prawnik, mediatorka biznesu, czy jego trenerka, trenerka i superwizorka mediacji, czy badaczka konfliktów, a wreszcie jako indywiduum żyjące od ponad 20 lat poza granicami Polski doświadczyłam wielu sytuacji, w których ludzie się nie porozumiewali. W których różne projekty czy współpraca kończyły się niepowodzeniem, ponieważ poświęcano niewiele czasu tematom, które mogłyby stać się trudne, opierano się na własnych przekonaniach i założeniach, bez ich sprawdzenia, a w końcu unikano rozmów o różnicach czy nieporozumieniach, zamiast na przykład dotrzeć do ich sedna. Dopiero kiedy zmieniały się okoliczności, kiedy pojawiały się trudności z dostawami, rozumieniem ich jakości czy wyobrażeniem o produkcie, badaniach, współpracy, narastały nieporozumienia i konflikty, co znacznie utrudniało współpracę albo ją kończyło. Szukając skutecznych sposobów wspierania zainteresowanych stron w osiąganiu porozumienia, już ponad 15 lat temu odkryłam mediację, a następnie inne metody i formaty, które od tej pory mnie fascynują i pomogą wspierać klientów i klientki tak, aby było im łatwiej współpracować.

Wiedząc doskonale, że żaden konflikt czy napięcie nie da sprowadzić się do jednej przyczyny, a dobra współpraca wymaga pełnego szacunku podejścia do samego siebie i odzwierciedlonego przywództwa nad sobą, skupiam się na zrozumieniu i porozumieniu moich klientek i klientów: z samymi sobą i z innymi ludźmi, firmami czy organizacjami. Oprócz konstruktywnej komunikacji, przywództwa i zarządzania różnorodnością, proces takiego zrozumienia obejmuje naszą motywację, zdrowie mentalne, wiedzę na temat zdrowego podejścia do natury, a dopiero potem do świata pracy 4.0.

Aby wspomóc te kompetencje oraz rodzaj komunikacji, zrozumienia, a tym samym udanej współpracy, wspieram przedstawicieli różnych grup kulturowych i dyscyplin, towarzysząc im w roli coacha i mediatorki. W początkowych fazach różnych projektów, to właśnie moderowane rozmowy wyjaśniające, czasem szkolenia i coachingi, są wykorzystywane prewencyjnie i jako platformy edukacyjne. Jeśli utrudnienia i konflikty zostaną zidentyfikowane na późniejszym etapie, sięgamy do mediacji jako doskonałego postępowania do konstruktywnego ich rozwiązania. Umożliwia to systematyczną pracę nad i z interesami osobistymi oraz organizacyjnymi, jak braki w zasobach czy utrudnienia o charakterze strukturalnym, większą przejrzystość i lepszą komunikację. To z kolei przyczynia się do konstruktywnego i korzystnego dnia dzisiejszego oraz do lepszej przyszłości ze sobą razem i obok siebie!

To, co sprawia, że wyśmienicie nadaję się do tego, by towarzyszyć Państwu i Państwa firmie w rozwoju osobowości lub kompetencji, rozwiązywaniu konfliktów i komunikacji międzykulturowej lub klimatycznej i być w stanie wnieść wspomniany wkład, to różnorodność dyscyplinarna, zawodowa, kulturowa i językowa, którą łączę w sobie, połączone z humorem oraz łatwością zadawania również tych bardziej trudnych pytań.

A bardziej konkretnie to:

  • moje wieloletnie doświadczenie w kontekście międzykulturowym,
  • połączenie i internalizacja elementów i kompetencji prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i naukowych,
  • odporność na kryzys, działanie zorientowane na cel, analityczne myślenie i empatia,
  • stała konfrontacja z różnorodnością i wielowymiarowością każdej istoty ludzkiej, również ze względu na jej cechy kulturowe, zarówno w kontekście zawodowym, jak i prywatnym, a także
    nawiązywanie kontaktów z ludźmi z różnych dziedzin, z którymi regularnie pracuję i się rozwijam.